Co je cílem projektu?

- ovlivnit způsob myšlení, vytvořit návody, příklady a inspiraci pro změnu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

- naučit firmy využít postupného přizpůsobení prostředí, vztahů a myšlení lidí nejen k marketingu a budování image, ale i k promyšlenému otevření cesty k zajímavému segmentu lidských zdrojů – pracovníci se zdravotním postižením mohou být nejen výkonní a užiteční, ale bývají i mimořádně loajální

- upozornit na skutečnost, že správné, praktické a citlivé uplatnění a využití sociálního pilíře CSR v oblasti zaměstnávání OZP může tvořit nový rozměr (sociální) přidané hodnoty, značky i produktů firmy, které ocení především ti nejdůležitější – zákazníci.

Co to může projekt přinést podnikateli – zaměstnavateli?

Zaměstnavatel zaměstnávající OZP pomáhá nejen samotnému zaměstnanci v uplatnění na trhu práce a ve společnosti, ale i sobě – dělá "dobrou", smysluplnou a odpovědnou věc, má morální převahu nad konkurencí.

Podnikatelé, firemní stratégové, ale i obchodníci a koncoví zákazníci by měli být přesvědčeni, že prostředí sociálně odpovědné firmy má trvalý vliv na kvalitu výstupních produktů (výrobků, služeb). Pokud toto přesvědčení v naší společnosti zapustí trvalé a dostatečně hluboké kořeny, projeví se to i v ekonomických výsledcích sociálně odpovědných firem.


Výstupy projektu

Souhrnné DVD s dílčími výstupy projektu

Ke stažení ZDE z Google drive

Data uložena v archivačním souboru RAR na Google Drive.
Velikost cca 3,9 GB
Pro rozbalení můžete použít běžné archivační programy, např. volně šiřitelný 7zip
7-Zip

OBSAH

Část I: Hlavní výstupy

Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce (text)
Přílohy Manuálu pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce (text)
Standardy diverzitní komunikace na pracovišti (interaktivní multimediální výukový program)
Jak správně zavádět CSR (dokument – video)
Příklady dobré praxe zaměstnávání OZP na volném trhu práce (video)
- Střihový dokument o příkladech dobré praxe
- ČEZ – Život plný energie
- Česká spořitelna – Rovné příležitosti pro všechny
- Metropolitní univerzita Praha – Po škole do práce
- Siemens – Spokojenost na obou stranách
- Škoda auto – Neházet flintu do žita
- VZP ČR – Šance vyzkoušet si práci
Kalkulačka pro kvantifikaci ekonomického přínosu zaměstnávání OZP
(interaktivní nástroj dostupný v off-line i on-line verzi)
E-learningové kurzy CSR1 a CSR2 (textová anotace)

Část II: Dílčí výstupy projektových aktivit

Definiční vymezení 3 pilířů CSR (text)
Námět na zřízení profesionální servisní a zprostředkovatelské
organizace pro zaměstnávání OZP (text)


Klíčová aktivita: 
KA7

Sborník prezentací konference

s názvem
„Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve vybraných zemích EU aneb Proč a jak zaměstnávat OZP na volném trhu práce“

Projekt OP LZZ: „SP CSR a trh práce pro OZP“, www.spcsr.cz,
koordinátor projektu: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava

Termín a místo konání:
4. 2. 2015, zasedací sál SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha 1

Leták SP CSR

Informační leták ke stažení.

Standardy diverzitní komunikace na pracovišti - multimediální aplikace

Ke stažení ZDE z Google drive

Data uložena v archivačním souboru ZIP na Google Drive.
Velikost cca 1 GB
Pro rozbalení můžete použít běžné archivační programy, např. volně šiřitelný 7zip
7-Zip

STANDARDY DIVERZITNÍ KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTI

Multimediální flashová aplikace s videoukázkami


Klíčová aktivita: 
KA7

Expertní posudek vytvořených výstupů projektu

Expertní posudky vytvořených výstupů projektu „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“.

doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
Ústav sociálně pedagogických studií
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
(Posudek z pohledu využitelnosti výstupů projektu v podmínkách pedagogického procesu na vysoké škole a z pohledu praktické využitelnosti na volném trhu práce.)

MUDr. Kateřina Čihařová
ILA, s.r.o., Praha

Konference Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve vybraných zemích EU aneb Proč a jak zaměstnávat OZP na volném trhu práce

Partnerství projektu OP LZZ „SP CSR a trh práce pro OZP“ a přípravný výbor konference si Vás dovolují pozvat na konferenci
Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve vybraných zemích EU aneb Proč a jak zaměstnávat OZP na volném trhu práce

Záštitu nad konferencí přezval Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Datum konání: 4. 2. 2015
Čas zahájení: 8:30 hod. – prezence

Pilotní kurz lektorů sociálního pilíře CSR

Ve dnech 15. – 18. 9. 2014 se uskutečnil ve vzdělávacím centru PYRAMIDA, Ostravská Univerzita v Ostravě Pilotní kurz lektorů sociálního pilíře CSR, realizovaný v rámci projektu OP LZZ „SP CSR a trh práce pro OZP“, CZ.1.04/5.1.01/77.00003, jehož cílem bylo vytvořit sbor lektorů pro oblast SP CSR obecně a pro oblast zaměstnávání OZP zvláště.

Dílčími cíli bylo seznámit účastníky pilotního kurzu s vybranými hlavními výstupy projektu OP LZZ. Dále přispět k tomu, aby absolventi pilotního kurzu byli schopni vybrané hlavní výstupy projektu využívat v praxi a případně je dále šířit jako certifikovaní lektoři. Přidaná hodnota tohoto kurzu by měla spočívat ve sdílení znalostí a dovedností o sociálním pilíři CSR obecně a o zaměstnávání OZP na volném trhu práce zvláště.

Jmenný seznam certifikovaných lektorů pro oblast sociálního pilíře sociální odpovědnosti firem:

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, zdenka.telnarova@osu.cz

doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě, kuthohorskaj@seznam.cz

Ing. Tomáš Sokolovský, CSc., Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava, sokolovsky@free-art.cz

Ing. Pavel Löffelmann, Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava, loffelmann@free-art.cz

JUDr. Jitka Hlaváčková, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha, jhlavackova@spcr.cz

ZZuzana Drncová, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha, Zuzana.Drncova@seznam.cz

Ing. Karel Rychtář, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, Praha, rychtar@azzp.cz

Ing. Kateřina Augustová, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha, katerina.augustova@office.scmvd.cz

Ing. Jan Buba, Úřad práce České republiky, generální ředitelství, Praha, jan.buba@uradprace.cz

Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D., Tyfloservis, Ostrava, skrisovska@tyfloservis.cz

Bc. Renáta Sýkorová, Českomoravská jednota neslyšících Brno, soc.poradna@neslysici.net

Klíčová aktivita: 
KA8
Syndikovat obsah