Článek Jak souvisí společenská odpovědnost firem (CSR) a zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Na internetovém portálu „Kariéra a vzdělání“ (www.kariera.ihned.cz) byl dne 8. 1. 2014 uveřejněn článek „Jak souvisí společenská odpovědnost firem (CSR) a zaměstnávání OZP na volném trhu práce“ (T. Sokolovský, CVIV).

Článek představuje produkty projektu, které jsou prakticky využitelné při rozhodování firem o možnostech zaměstnávání OZP. Jedná se o Webovou kalkulačku pro kvantifikaci ekonomického přínosu zaměstnávání OZP a Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce. Manuál je určen k využití při aplikaci principů Společenské odpovědnosti firem (CSR), jedná se o návod v podobě popisu formy a obsahu konkrétních kroků, jak postupovat při zaměstnávání OZP. Webová kalkulačka je nástroj k simulaci ekonomických přínosů ze zaměstnávání OZP pro firmu. Dále jsou v článku shrnuty výhody pro firmu, která transparentně a systematicky začleňuje OZP do týmu spolupracovníků.

Blíže viz: http://kariera.ihned.cz/c1-61522180-souvislosti-csr-a-ozp-na-volnem-trhu...