Článek Jsou zdravotně postižení pro své zaměstnavatele přínosem nebo povinnou přítěží

Prostřednictvím internetového portálu "Kariéra a vzdělání" (www.kariera.ihned.cz) byl dne 12. 2. 2014 publikován článek s názvem "Jsou zdravotně postižení pro své zaměstnavatele přínosem nebo "povinnou" přítěží " (J. Kutnohorská, Ostravská univerzita v Ostravě).

Článek prezentuje výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo získat odpověď na otázky, zda firmy v ČR zaměstnávají OZP a pokud ano, co je k tomu vede, jaké mají se zaměstnáváním OZP zkušenosti. Šetření se aktivně zúčastnilo 20 firem a všechny hodnotili výkonnost OZP jen pozitivně. Firmy uvádějí zaměstnávání OZP jako přínos pro firmu, zejména jejich zodpovědným přístupem k práci, mnohdy vyšší výkonností a pozitivním působením na okolí. Zaměstnávání OZP je vnímáno jako naplňování CSR firemní strategie.

Blíže viz: http://kariera.ihned.cz/c1-61543050-zamestnavani-zdravotne-postizenych-v...

Na informačním portálu pro osoby se specifickými potřebami (www.helpnet.cz), byl dne 14. 2. 2014 uveřejněn článek s názvem "Jsou zdravotně postižení pro své zaměstnavatele přínosem nebo "povinnou" přítěží "( J. Kutnohorská, Ostravská univerzita v Ostravě), který informuje o výzkumném šetření mezi zaměstnavateli o zaměstnávání OZP. Z šetření vyplývá, že zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením firmy hodnotili pouze pozitivně. Přínosem OZP v praxi je jak v oblasti naplňování strategie společenské odpovědnosti firmy, tak v oblasti ekonomických dopadů (daňové zvýhodnění, případně sankce za nesplnění kvót OZP). Firmy, které se šetření aktivně účastnily, se shodují, že zaměstnanci se zdravotním postižením mají mnohdy vyšší výkonnost a pozitivně působí na pracovní kolektiv.

Blíže viz: http://www.helpnet.cz/monitoring-medii/100613-3