Článek Mapa procesů spojených s realizací zaměstnávání OZP ve firmě

Na internetovém portálu "Kariéra a vzdělání" (www.kariera.ihned.cz) byl dne 5. 2. 2014 uveřejněn článek s názvem "Mapa procesů spojených s realizací zaměstnávání OZP ve firmě"

(Karel Rychtář, AZZP ČR), ve kterém byl představen výstup projektu „Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce“. Základní část Manuálu je osnovou konkrétních kroků, které vycházejí z praktických zkušeností při zaměstnávání OZP. V článku je uveden příklad firmy, která má v úmyslu zvýšit počet spolupracovníků se zdravotním postižením, a uvádí doporučené kroky i jejich jednotlivé náplně.

Blíže viz: http://kariera.ihned.cz/c3-61542960-q00000_d-61542960-mapa-procesu-spoje...