Článek s názvem „Mýty a pověry ve vztahu k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením“

V Bulletinu 7/2014, který vydává Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, byl uveřejněn článek s názvem „Mýty a pověry ve vztahu k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením“, s informací o výstupech projektu (Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce).

Blíže viz: http://www.nfozp.cz/bulletin/2014-07/index.html