Článek Základní doporučení pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce

Prostřednictvím internetového portálu „Kariéra a vzdělání“ (www.kariera.ihned.cz) byl dne 15.1.2014 uveřejněn článek „Základní doporučení pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce“ (P. Löffelmann, CVIV, T. Sokolovský, CVIV).

Jedná se o stručné a přehledné shrnutí základních principů a doporučení přístupu k OZP z hlediska jejich zaměstnatelnosti na volném trhu práce. Článek odkazuje na projektový výstup „Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce“, kde jsou zdůrazněny tři nejčastější druhy zdravotního postižení (zrakové, tělesné, sluchové). Článek je rozdělen na obecné zásady společné pro smyslová i tělesná postižení - jak začít, jak a kde hledat vhodné kandidáty a doporučení na co se zaměřit.

Blíže viz: http://kariera.ihned.cz/c3-61542760-q00000_d-61542760-doporuceni-pro-zam...