Články a další odborné texty na portálu ČTK

Články a další odborné texty byly zveřejněny na portálu on-line ČTK Protext.

Blíže viz:

Manuál pro zaměstnávání… http://www.protext.cz/zprava.php?id=21697

Příklady dobré praxe http://www.protext.cz/zprava.php?id=21717

Standardy diverzitní komunikace http://www.protext.cz/zprava.php?id=21731