3. Řídicí výbor projektu

16. 6. 2014 se uskutečnil 3. Řídicí výbor projektu

místo konání: Ostravská univerzita v Ostravě,
Přírodovědecká fakulta, zasedací místnost děkanky A214