Bulletin NFOZP č. 5/2013 - tři články o projektu

Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením byly v Bulletinu č. 5/2013 publikovány 3 články, které informují o výstupech projektu.

„Webová kalkulačka pomůže s vyčíslením finančních přínosů zaměstnávání OZP“

Článek představuje produkt projektu „Webová kalkulačka pro kvantifikaci ekonomického přínosu zaměstnávání OZP“. Tento produkt umí spočítat ekonomický rozměr zaměstnání OZP. Webová kalkulačka vyčíslí finanční přínos pro firmu, povinnosti vyplývající ze zákona a sankce za jejich neplnění.

Blíže viz: http://www.nfozp.cz/bulletin/2013-05/index.html

„Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce“

V tomto článku byl představen další výstup projektu. Manuál má sloužit hlavně jako praktická příručka pro zaměstnavatele, kteří se rozhodují, zda přijmout zaměstnance s handicapem.

Blíže viz: http://www.nfozp.cz/bulletin/2013-05/index.html

„Jak souvisí společenská odpovědnost firem (CSR)a zaměstnávání OZP na volném trhu práce“

Článek přibližuje problematiku zaměstnávání OZP s vazbou na společenskou odpovědnost firem a informuje o výstupech projektu. Představuje Webovou kalkulačku pro kvantifikaci ekonomického přínosu zaměstnávání OZP i Manuál, který je prakticky využitelný při aplikaci principů CSR v oblasti lidských zdrojů. Manuál vychází z potřeb a požadavků praxe.

Blíže viz: http://www.nfozp.cz/bulletin/2013-05/index.html

Zobrazit v prohlížečiNadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením


 


Bulletin 5 / 2013"Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné."


Ústava České republiky, Hlava první, Obecná ustanovení, článek 1

 


Máme tu prosinec a kvapem se blíží svátky klidu a míru. Taky vám to zní tak vzdáleně jako celému našemu nadačnímu týmu? Na konci listopadu startovala šňůra padesáti pěti seminářů, které odborně vedeme. Pořádají je v „naší problematice“ Fond dalšího vzdělávání a Hospodářská komora ČR. Včera jsme ve společnosti Vodafone rozdali finanční výtěžek, který jsme získali z vašich srdcerváčských darů a tak napomohli k tomu, že další lidé se zdravotním postižením budou moci od nového roku pracovat. Intenzivně hledáme finanční partnery Srdcerváčů pro další rok. A velice netrpělivě čekáme na zprávy z MPSV ke změnám, které v problematice zaměstnávání zdravotně postižených pro rok 2014 chystá.


Ač jsme Srdcerváče k 30. listopadu oficiálně ukončili, již nyní si na jejich webu můžete vybrat opět něco extra. Po dalších deset měsíců to budou zajímavé dárky od týmu BOA design, který pro Srdcerváče vytvořil speciální kolekci, mimo jiné i z recyklovatelných materiálů, na jejíž výrobě se nemalou měrou podílí osoby se zdravotním postižením. Patří mezi třeba kolekce designových srdcerváčských skleniček, obojků pro zvířecí miláčky, pásků, tašek a náušnic. A jaře do kolekce přibudou další zajímavé designové kousky.


Letošní rok byl pro nadační tým hodně zlomový. V týmu dobrovolníků jsme poprvé za sedm let naší činnosti přivítali kolegy, kteří pro fond začali pracovat jako zaměstnanci. Již od jara jsou jeho součástí také stážisté, jejichž práce pomohla nemalou měrou dotáhnout Srdcerváče do zdárného konce. Zároveň jsme se v průběhu roku rozloučili s kolegy dobrovolníky, jimž zhoršující se zdraví již nedovolilo naplno pro fond pracovat. A červen, ač nám přinesl novou dobrovolnici v podobě mé novorozené dcery, nám zároveň vzal kolegyni Aničku, která naši činnost mnoho let podporovala a krátce poté, co se stala plnohodnotnou součástí nadačního týmu, nás všechny navždy opustila. Jak bude vypadat rok nový? Doufám, že naplněný zajímavými podněty, projekty, lidmi. Vždyť vlastně bez toho by naše činnost neměla vůbec smysl.

Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením


Plné znění aktuálního čísla čtěte zde na našem webu. 


Zaměstnanec roku 2013 se opět vydařil, soutěž nabírá na prestiži


Na slavnostním vyhlášení v prostorách Staroměstské radnice byly 23.10. již potřetí rozdány tituly Zaměstnanec roku osobám se zdravotním postižením z chráněného i běžného trhu práce. Více zde.
 


 


Komerční banka: „Handicapované chceme a budeme zaměstnávat bez jakýchkoli obav“


David Formánek, výkonný ředitel lidských zdrojů v Komerční bance, jedné z největších bank v České republice, se výzev nebojí. Napříč všemi odděleními pracuje v KB už 76 různorodě handicapovaných zaměstnanců. A i do budoucna tu budou mít příležitosti otevřené stejně jako nehandicapovaní uchazeči. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.


 


 


Metropolitní univerzita hlásí: stážistů máme víc a víc!


Už v minulých číslech bulletinu jsme přinášeli informace o úspěšně se rozvíjejícím projektu pracovních stáží, který má pod křídly Metropolitní univerzita Praha v těsné spolupráci s několik dalšími institucemi. Patří mezi ně Nadační fond pro podporu zaměstnání zdravotně postižených.
Průběh projektu přibližuje PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor pro studijní záležitosti, rozvoj a vnější vztahy na Metropolitní univerzitě Praha. Více zde.


Seminář „Stáže zdravotně postižených studentů: šance pro ně i pro vás“ ukázal, kde má systém slabiny


Kde se setkává takové množství nadšených partnerů, jako je tomu právě v projektu pracovních stáží, organizovaných Metropolitní univerzitou Praha, tam je i prostor pro setkání a sdílení nápadů a zkušeností. 28.11. se přesně s tímto cílem uskutečnil v nádherných prostorách Komerční banky v pražských Stodůlkách seminář, na němž se sešlo více než 60 zainteresovaných: zástupců vysokých škol, partnerských firem, neziskových organizací i samotných stážistů. Více zde.


FIDES GROUP dalším hrdým majitelem ochranné známky Práce postižených


V rámci slavnostního Večera s Českou kvalitou, který pořádala 12.listopadu Rada kvality České republiky, předali zástupci NFOZP ochrannou známku Práce postižených chráněné dílně Fides Group. Ta se tak zařadila po bok dalších držitelů tohoto prestižního ocenění kvality práce zdravotně postižených.
Fides Group zaměstnává 170 osob se zdravotním postižením. Sídlí v Hostinném a provádí kupříkladu veškeré ruční práce, kompletace, opravné práce na součástech a výrobcích, balení, vážení, logistiku, montáž, demontáž, kontrolu, třídění, značení, skladování a to včetně prací na zakázku. Mimo to také provozuje depo, které se zabývá certifikovaným mytím veškerých přepravních obalů.
Společnost poskytuje své služby firmám převážně v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Spolupracuje jako dodavatel mimo jiné s firmami AEG, Continetal nebo Siemens.


Pilotní ročník originálního projektu Srdcerváči slaví úspěch a podpoří hned několik organizací v zaměstnávání zdravotně postižených


První ročník originálního fundraisingového projektu, pořádaného Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených s názvem Srdcerváči, slaví úspěch a naplňuje tak svůj smělý cíl vylepšovat komplexně situaci handicapovaných na trhu práce. Originálních dárky a zážitky, dostupné během tří měsíců ve speciálním e-shopu, pomohly spolu se zajímavě pojatou osvětovou kampaní nashromáždit prostředky ve výši 354 220 korun. Kromě těchto finančních prostředků úspěšné uchazeče podpoří také společnost Vodafone. Formou iniciativy Handicamp rozdá balíčky telekomunikačních služeb. Na začátku prosince byly pobídky rozděleny žadatelům v grantovém programu a všude, kam se dostaly, pomohou vylepšit podmínky pro smysluplnou práci zdravotně postižených.

Více zde.


Nový výklad Ministerstva práce a sociálních věcí k problematice náhradního plnění


Stanovisko k plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením lze dle ustanovení § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti plnit odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (OZP). Pokud je zboží odebráno od jiného subjektu, než od zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, není možné takovou dodávku pro účely plnění povinného podílu započítat.

Po nabytí účinnosti zákona o zaměstnanosti začali někteří zaměstnavatelé přistupovat na tzv. přefakturaci. Jedná se o postup, kdy se přes subjekty, zaměstnávající více než 50 % OZP, přefakturují výrobky či služby, kdy podíl práce zaměstnanců se zdravotním postižením je velmi sporný.

Více zde.


Webová kalkulačka pomůže s vyčíslením finančních přínosů zaměstnávání OZP


Zaměstnavatel, který by si chtěl spočítat ekonomický rozměr zaměstnání zdravotně postiženého pracovníka, tak může učinit v nové webové kalkulačce. Vznikla pod křídly projektu „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem(CSR) ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, financovaného Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost EU. V pilotním provozu ji otestovali zástupci největších zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce v ČR.

Více zde.


Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce


Jedním za dalších výstupů projektu „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“, financovaného Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost EU, je ucelený Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce. Sloužit má hlavně jako praktická příručka pro zaměstnavatele, kteří se rozhodují, zda přijmout zaměstnance s handicapem.

Počínaje tímto číslem Bulletinu vám postupně přineseme pět článků, které vycházejí z obsahu tohoto komplexního materiálu. Jeho plnou verzi si můžete stáhnout na webových stránkách projektu: http://www.spcsr.cz/manual-plna-verze


Jak souvisí společenská odpovědnost firem (CSR) a zaměstnávání OZP na volném trhu práce


Společenská odpovědnost firem v současném pojetí představuje vzájemně provázaný soubor činností a postupů, které jsou nedílnou součástí řídící strategie podniku v oblasti sociální, environmentální a ekonomické a jsou realizovány nad rámec zákonných povinností v zájmu zlepšení životních podmínek společnosti. Tuto vícerozměrnost společenské odpovědnosti nově definuje Evropská unie jako „odpovědnost podniků za dopad jejich činnosti na společnost.“

Koncepty firemní společenské odpovědnosti obvykle vycházejí z oblastí environmentální nebo udržitelného rozvoje, nejčastěji bývají jakousi „vizitkou“ společenské odpovědnosti podnikání. Jsou víc vidět, trend je pochopitelný. Neprávem zanedbávaný je sociální pilíř, který vyžaduje komplexnější pojetí, zato však obsahuje značný potenciál pro rozvoj lidských zdrojů, stejně jako vnitřních i vnějších vztahů firmy, využitelných i pro budování sociální přidané hodnoty a zlepšování tržní pozice v budoucnosti. Nemusí se zdaleka jednat jen o etické chování, charitu a dobrovolnické aktivity.

Více zde.


Kateřina Valdová: „Nemoci se nemá smysl poddávat“


Jmenuji se Kateřina Valdová, je mi 28 let a životem mě provází lupus. Začalo to, když mi bylo sedmnáct. Pamatuji si to přesně, tehdy byly v Praze povodně a nedalo se dostat na kliniku, kde mi měli říct diagnózu. Bylo to trochu komplikované, ale nakonec se to podařilo. Diagnóza však nezněla úplně lichotivě. Hlavně proto, že byla úplně neznámá. Lupus? Ok a co to je? Bylo – a pořád je – složité získat o nemoci informace, které by jasně vysvětlily, o co vlastně jde.

Celý příběh najdete zde.