Výstupy klíčové aktivity KA1

Publikovány nové textové materiály v rámci klíčové aktivity KA1.
Anotaci a přílohy naleznete zde:

Definiční vymezení 3 pilířů CSR