Coordinator and partners

Project coordinator:

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.

Bohumínská 61
710 00 Slezská Ostrava
Česká republika

WWW: www.cviv.cz
Project web page:
http://www.cviv.cz/spcsr

Contact person: Ing. Tomáš Sokolovský, CSc.
E-mail: sokolovsky@free-art.cz

 

Project partners – Czech Republic:

Ostravská univerzita v Ostravě

Dvořákova 7
702 00 Ostrava
Česká republika

WWW: www.osu.cz
Project web page:
http://www.osu.cz/index.php?id=9916

Contact person: Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
E-mail: zdenka.telnarova@osu.cz

 

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR

Jindřišská 831/2
110 00 Praha 1
Česká republika

WWW: www.azzp.cz

Project web page:
http://www.azzp.cz/informace/socialni-pilir-konceptu-spolecenske-odpovednosti-firem

Contact person: Ing. Karel Rychtář
E-mail: rychtar@azzp.cz

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Freyova 948/11
190 00 Praha - Vysočany
Česká republika

WWW: www.spcr.cz
Project web page:
http://www.spcr.cz/probihajici-projekty/socialni-pilir-konceptu-spolecenske-odpovednosti-firem-csr-ve-vztahu-k-zamestnanosti-ozp-na-volnem-trhu-prace

Contact person: JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
E-mail: jhejdukova@spcr.cz

 

Českomoravská jednota neslyšících

Palackého tř. 120
612 00 Brno – Kr. Pole
Česká republika

WWW:www.cmjn.cz
Project web page:
http://www.cmjn.cz/cmjn/projekty.html

Contact person: Mgr. et Mgr. BcA. Barbora Hrdová Kolíbalová
E-mail: widdy@volny.cz

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Krakovská 21
110 00 PRAHA 1
Česká republika

WWW: www.sons.cz
Project web page:
http://www.sons.cz/trh-prace-pro-ozp/

Contact person: Martin Hyvnar, DiS.
E-mail: novyjicin-odbocka@sons.cz

 

 

Foreign partner:

Equalizent Schulungs- und Beratungs GmbH

Obere Augartenstrasse 20
1020 Wien
Rakousko

WWW: www.equalizent.com

Contact person: Monika Haider
E-mail: monika.haider@equalizent.com