Dodržování rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny

(v rámci dodržování lidských práv)

Materiál byl zpracován autorským kolektivem Ostravské univerzity v Ostravě pod vedením doc. PhDr. Jany Kutnohorské, CSc.

Materiál se věnuje vymezení problematiky rovných příležitostí a legislativou ve vztahu k rovným příležitostem. Hlavní částí materiálu je popis znevýhodněných skupin a jejich charakteristika, jsou zmiňovány tyto skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby znevýhodněné z důvodu věku, pohlaví, sexuální orientace a z důvodu národnosti a jazyka. V části příloh je mimo jiné prezentován: podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v okresech ČR, podíl žen na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v okresech ČR, obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin a přehled platů žen a mužů podle krajů České republiky.

AttachmentSize
Dodrzovani_rovnych_prilezitosti_pro_znevyhodnene_skupiny_3-6-2013.pdf852.43 KB
Klíčová aktivita: 
KA3