Článek Jak spočítat přínosy zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Na informačním portálu pro osoby se specifickými potřebami „Helpnet.cz“ byl 14. 10. 2013 uveřejněn článek „Jak spočítat přínosy zaměstnávání OZP na volném trhu práce“

Na informačním portálu pro osoby se specifickými potřebami „Helpnet.cz“ byl 14. 10. 2013 uveřejněn článek „Jak spočítat přínosy zaměstnávání OZP na volném trhu práce“, v němž byl představen produkt projektu „Webová kalkulačka pro kvantifikaci ekonomického přínosu zaměstnávání OZP“ (www.spcsr.cz/kalkulacka2). Webová kalkulačka je určena pro rychlou orientaci při rozhodování zda přijmout zaměstnance s handicapem. Dá se využít jak pro finanční propočty, tak pro různé varianty počtů zaměstnávání OZP a stupně jejich postižení. Kalkulačka byla vyvinuta a pilotně testována významnými zaměstnavateli v rámci projektu.

Blíže viz: http://www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/91224-3