Standardy diverzitní komunikace na pracovišti

Co to jsou standardy diverzitní komunikace? (dále jen SDK)

Standardy diverzitní komunikace jsou základní znalosti a dovednosti, jak s osobami se zdravotním postižením komunikovat, jak jim pomáhat, jak připravit optimální podmínky k tomu, aby mohly vykonávat plnohodnotnou práci, plně se začlenit do pracovního kolektivu a stát se tak pro zaměstnavatele platnými a prospěšnými zaměstnanci.

Kdy, jak a proč by se měly SDK používat?

Vytvořit standardy diverzitní komunikace bylo nezbytné, protože zaměstnavatelé neměli dosud k dispozici žádnou praktickou pomůcku, která by jim pomohla orientovat se v tom, jak a podle jakých kritérií by měli vytipovávat pracovní místa vhodná pro osoby s konkrétním zdravotním postižením, jak upravovat pracovní náplň, pracovní místo, pracovní dobu a jak správně komunikovat s osobami se zdravotním postižením.
Je potřebné, aby se SDK byli seznámeni především bezprostřední nadřízení a spolupracovníci konkrétní osoby se zdravotním postižením.
SDK jsou rozděleny na Kapitolu 1. Diverzitní komunikace na pracovišti, která uvádí uživatele do problematiky formou modelové situace „Místo úvodu“ a dále popisuje 5 základních kroků, které jsou spojené se zaměstnáváním
OZP ve firmě na volném trhu práce.
Kapitola 2. přináší základní teoretické minimum o třech druzích zdravotního postižení (sluchové, zrakové a tělesné postižení) vč. obecných zásad diverzitní komunikace a správné pomoci.

PDF soubor ke stažení níže.

AttachmentSize
SDK_ver_3-11-2014.pdf1.7 MB
Klíčová aktivita: 
KA4