E-learningové kurzy CSR 1 a CSR 2

E-learningové kurzy zaměřené na problematiku zaměstnávání OZP na
volném trhu práce vytvořené v rámci projektu OP LZZ „SP CSR a trh
práce pro OZP“ – číslo projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00003

CSR 1

E-learningová verze informačního a vzdělávacího materiálu „Manuál pro
zaměstnávání OZP na volném trhu práce“.

Proč, jak a kde zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Kde získat
radu, informace, praktické zkušenosti. Nezbytné informace, doporučení,
postupy a odkazy opírající se o zkušenosti z praxe. Strukturované
vzdělávací texty, odkazy a testovací otázky.

Kurz je vhodný pro podnikové vzdělávání i individuální využití, a to
jak formou samostudia, tak formou tutoriálů vedených odbornými lektory.

Kurz je on-line dostupný na adrese pyramida-moodle.osu.cz . Pro demo
verzi lze použít přihlašovací jméno „student“ a heslo „student“. Plně
funkční přihlašovací jména a hesla lze získat na základě e-mailové
žádosti, ve které je třeba uvést: jméno, příjmení, město bydliště a
e-mailovou adresu. Žádosti zasílejte na adresu dulaiova@free-art.cz.

Kontakt na certifikované lektory lze získat na adrese dulaiova@free-art.cz.

CSR 2

E-learningová verze informačního a vzdělávacího materiálu „Standardy
diverzitní komunikace na pracovišti“.

Pravidla, postupy a praktické příklady nezbytné k překonání
komunikačních bariér a stereotypů usnadňující začlenění osob
se zdravotním postižením na běžná pracoviště. Pokyny a rady, jak
vytvořit podmínky pro optimální využití jejich pracovního potenciálu.

Strukturované vzdělávací texty, odkazy a testovací otázky.

Kurz je vhodný pro podnikové vzdělávání i individuální využití, a to
jak formou samostudia, tak formou tutoriálů vedených odbornými lektory.

Kurz je on-line dostupný na adrese pyramida-moodle.osu.cz . Pro demo
verzi lze použít přihlašovací jméno „student“ a heslo „student“. .
Plně funkční přihlašovací jména a hesla lze získat na základě
e-mailové žádosti, ve které je třeba uvést: jméno, příjmení, město
bydliště a e-mailovou adresu. Žádosti zasílejte na adresu
dulaiova@free-art.cz.

Kontakt na certifikované lektory lze získat na adrese dulaiova@free-art.cz.

Klíčová aktivita: 
KA4