Sborník prezentací konference

s názvem
„Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve vybraných zemích EU aneb Proč a jak zaměstnávat OZP na volném trhu práce“

Projekt OP LZZ: „SP CSR a trh práce pro OZP“, www.spcsr.cz,
koordinátor projektu: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava

Termín a místo konání:
4. 2. 2015, zasedací sál SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha 1

Úvodní slovo
Tomáš Sokolovský – Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, koordinátor projektu OP LZZ


1. blok
Makroekonomické souvislosti uplatnění OZP na volném trhu práce v kontextu odpovědného podnikání

Uplatnění osob se zdravotním postižením jako projev společenské odpovědnosti podnikání
Radek Špicar – viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Uplatnění OZP ve spolupráci služeb zaměstnanosti a zaměstnavatelů
Jiří Vaňásek – ředitel odboru služeb trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Největší problémy při zaměstnávání OZP v ČR – pohled ze strany OZP
Václav Krása – předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Diverzita jako součást odpovědného přístupu zaměstnavatelů
Miriam Zábrženská – CSR&HR manažerka platformy Byznys pro společnost


2. blok
Mikroekonomické souvislosti uplatnění výstupů projektu ve firemní praxi vč. platné legislativy, Manuálu, SDK, PDP, e-kurzů a vnitrofiremního vzdělávání

Legislativa vztahující se k zaměstnávání OZP na volném trhu práce
- finanční aspekty / kalkulačka - očekávané vs. potřebné změny legislativy
Karel Rychtář – SČMVD, místopředseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR

Manuál zaměstnávání OZP na volném trhu práce, standardy diverzitní komunikace
a příklady dobré praxe
Pavel Löffelmann, Tomáš Sokolovský – Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání

e-Learningové kurzy CSR 1 a CSR 2
Zdeňka Telnarová – Ostravská univerzita v Ostravě

Vzdělání od NFOZP na míru firmy i jednotlivce – další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce
Lucie Kožnarová – projektová manažerka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením


3. blok
Strategie vybraných zemí EU se zaměstnáváním OZP na volném trhu práce

EU strategie zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce a příklady dobré praxe ve vybraných zemích EU
Luk Zelderloo – generální sekretář, EASPD, Brusel, Belgie

Rakouský manuál pro zaměstnávání OZP a příklady dobré praxe v Rakousku
Thomas Pickel – nezávislý konzultant pro oblast SP CSR, Vídeň, Rakousko

4. blok
Prezentace zkušeností významných českých zaměstnavatelů, kteří úspěšně OZP zaměstnávají.

Příklady dobré praxe (PDP) – blok vystoupení velkých zaměstnavatelů na volném trhu práce v ČR, kteří OZP úspěšně zaměstnávají

Neházet flintu do žita
Dominika Biľová, vedoucí Vnějších vztahů, Škoda Auto a.s.

Není to o nich, je to o nás!
Veronika Račmanová, manažerka Diversity & Inclusion, Česká spořitelna, a.s.

Spokojenost na obou stranách
Monika Boržíková, HR Business Partner, Siemens, s.r.o.

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce
Petr Vyhnánek, prorektor pro studijní záležitosti, Metropolitní univerzita Praha