Souhrnné DVD s dílčími výstupy projektu

Ke stažení ZDE z Google drive

Data uložena v archivačním souboru RAR na Google Drive.
Velikost cca 3,9 GB
Pro rozbalení můžete použít běžné archivační programy, např. volně šiřitelný 7zip
7-Zip

OBSAH

Část I: Hlavní výstupy

Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce (text)
Přílohy Manuálu pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce (text)
Standardy diverzitní komunikace na pracovišti (interaktivní multimediální výukový program)
Jak správně zavádět CSR (dokument – video)
Příklady dobré praxe zaměstnávání OZP na volném trhu práce (video)
- Střihový dokument o příkladech dobré praxe
- ČEZ – Život plný energie
- Česká spořitelna – Rovné příležitosti pro všechny
- Metropolitní univerzita Praha – Po škole do práce
- Siemens – Spokojenost na obou stranách
- Škoda auto – Neházet flintu do žita
- VZP ČR – Šance vyzkoušet si práci
Kalkulačka pro kvantifikaci ekonomického přínosu zaměstnávání OZP
(interaktivní nástroj dostupný v off-line i on-line verzi)
E-learningové kurzy CSR1 a CSR2 (textová anotace)

Část II: Dílčí výstupy projektových aktivit

Definiční vymezení 3 pilířů CSR (text)
Námět na zřízení profesionální servisní a zprostředkovatelské
organizace pro zaměstnávání OZP (text)


Klíčová aktivita: 
KA7