Předběžná analýza Klíčové aktivity KA4

Dokument vypracovaný Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

Vztah standardů diverzitní komunikace a SP CSR
Diverzita, princip a současně nástroj umožňující všem zaměstnancům bez rozdílu individuálních odlišností plně rozvinout svůj osobní potenciál, se projevuje ve čtyřech dimenzích
- Organizační
- Vnější
- Vnitřní
- Osobnostní
Na rozdíl od principu rovných příležitostí, který je legislativně ukotven a právně vymahatelný, jsou zásady a standardy diverzity dobrovolné, tvoří nadstavbu respektování a uplatňování rovných příležitostí v podnikové praxi. Více o diverzity managementu a jeho manažerském konceptu a podmínkách lze najít např. na www.diverzitaproozp.cz.
Přijetím standardů diverzitní komunikace jako součásti strategie sociálního pilíře CSR posiluje organizace, firma zaměstnavatele svoji pozici, koncept se samozřejmě netýká pouze osob se zdravotním postižením, ale všech typů znevýhodnění, vyskytujících se u stávajících nebo potenciálních spolupracovníků firmy.
I když má strategie zavádění standardů diverzity svá pravidla, nejdůležitější roli v praxi hraje pochopení podstaty a přínosu (od vrcholového vedení až na jednotlivá pracoviště) a prezentování dobrých příkladů z vlastní nebo přenesené praxe. Naopak k nejčastějším rizikům a chybám patří podcenění informovanosti zaměstnanců, zaměňování s integrací, inkluzí nebo „nárokovým“ principem rovných příležitostí, nedostatečná motivace nebo nevhodné rozdělení kompetencí.
...
Více naleznete v přiloženém PDF dokumentu

AttachmentSize
analyza_ka_4.pdf438.98 KB
Klíčová aktivita: 
KA4