Interpretace příkladů dobré praxe

Materiál zpracovaný kolektivem autorů Ostravské univerzity v Ostravě pod vedením doc. PhDr. Jany Kutnohorské, CSc.

Materiál obsahuje souhrnné informace o firmách, které se zapojily do dotazníkového šetření s cílem prezentovat příklady dobré praxe zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Do dotazníkového šetření se zapojilo 18 firem s počtem zaměstnanců od 19 po 2.290. Materiál mapuje podíl OZP na celkovém počtu zaměstnanců, délku zaměstnání OZP, typy OZP a jejich podíl na celkovém počtu zaměstnaných OZP, kategorie profesí, důvody zaměstnávání, způsoby výběru OZP pro danou profesi. Dále pak jaká opatření musely firmou zajistit, aby mohly OZP zaměstnávat, jaký spatřují přínos v zaměstnávání OZP.

Další část materiálu je věnována filantropii, kde byly zjišťovány: důvody filantropie, oblasti filantropie, preferovaný druh dárcovství, přínos aktivit pro firmu, legislativní podpora a motivace firem věnovat se filantropii.

PřílohaVelikost
Interpretace_prikladu_dobre_praxe_6-5-2013.pdf696.07 KB
Klíčová aktivita: 
KA3