Metodika zavádění firemní filantropie pro firmy

Materiál byl zpracován autorským kolektivem Ostravské univerzity v Ostravě pod vedením doc. PhDr. Jany Kutnohorské, CSc.

Materiál se věnuje filozofickým východiskům společenské odpovědnosti firem a strategii CSR, filantropii, identifikaci trendů firemní filantropie a přínosu pro firmu. Samostatná kapitola popisuje dobrovolnictví včetně jeho mezinárodního kontextu. V praktické části materiálu lze nalézt zkušenosti z praxe, které jsou zpracovány ve formě analýzy dosavadních zkušeností, a příklady dobré praxe.

Materiál ve své příloze přináší i historický exkurz do problematiky CSR a případovou studii s názvem „Víčka mně můžou pomoci“.

PřílohaVelikost
Metodika_zavadeni_firemni_filantropie_pro_firmy_6-5-2013.pdf493.62 KB
Klíčová aktivita: 
KA3