Pilotní kurz lektorů SP CSR - Klíčová aktivita KA8

Popis realizace klíčových aktivit:

Realizace kurzu pro lektory SP CSR s účastí zástupců zahraničních partnerů a zahraničních expertů.
Na tomto kurzu bude vyškoleno 15 lektorů-trenérů na téma Manuál sociálního pilíře CSR a jeho implementace do firemní praxe. Budoucí lektoři budou mít dále možnost diskutovat o dané problematice s odborníky z relevantních
oborů, zahraničními lektory s praktickými zkušenostmi se zaváděním SP CSR,se zaměstnavateli OZP z firem na chráněném i volném trhu práce a také se samotnými OZP. Formou workshopu si vyzkoušejí komunikaci se
sluchově, zrakově a tělesně postiženými i způsoby optimální pomoci těmto lidem při překonávání komunikačních překážek, které sami nedokáží zvládnout. Seznámí se s jejich pocity, s jejich nazíráním na většinovou
společnost, s problémy, se kterými se setkávají při vstupu na trh práce.
Teoretická i praktická výbava získaná ve čtyřdenním kurzu by měla lektorům umožnit zvládnout vedení následných výstupních workshopů.

Výstup KA 8:
15 proškolených lektorů pro problematiku SP CSR s tím,že výběr lektorů pro účast v pilotním kurzu bude
proveden orientačně dle následujícího klíče:
OU 4 osoby
AZZP ČR 3 osoby
SPD ČR 3 osoby
CVIV 2 osoby
ČMJN 2 osoby
SONS ČR 1 osoba

Zodpovídá: OU
Zúčastní se: všichni ostatní partneři (CVIV, AZZP ČR, SPD ČR, ČMJN, SONS ČR) + zahraniční partner.