Publicita projektu - Klíčová aktivita KA10

Popis realizace klíčových aktivit:

a) Šíření získaného know-how a výstupů projektu prostřednictvím vytvořené webové stránky projektu, na které budou prezentovány jednotlivé produkty projektu (výstupy KA 1 - 11) v české a anglické jazykové verzi na české
a anglické verzi webu.

b) Šíření a publicita MM interaktivního vzdělávacího produktu "Sociální pilíř CSR v praxi".

c) Prezentace výsledků pilotního kurzu lektorů SP CSR a aplikačních workshopů pro cílové skupiny v médiích.

d) Šíření vytvořených AV produktů projektu v ČR formou prezentace Příkladů dobré praxe jak na ČT, tak na internetových televizních stanicích.

e) Šíření vytvořených produktů formou článků v periodicích "HR Forum", "Klub personalistů", časopise "Mosty" a v dalších tištěných i elektronických odborných médiích.

f) Vytvořeníkrátkého videospotu prezentujícího projektové výstupy, který bude využíván k propagaci projektu dle výše uvedených bodů i v rámci dalších propagačních a diseminačních aktivit.

Zodpovídá: žadatel
Zúčastní se: všichni ostatní partneři (OU, AZZP ČR, SPD ČR, ČMJN, SONS ČR).