Mezinárodní konference s názvem "Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve vybraných zemích EU" - Klíčová aktivita KA11

a) Příprava mezinárodní konference s názvem "Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve vybraných zemích EU".

b) Realizace mezinárodní konference s názvem "Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve vybraných zemích EU".

c) Publicita mezinárodní konference s názvem "Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve vybraných zemích EU" v médiích.

Výstup KA č.11
Mezinárodní konference s názvem "Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve vybraných zemích EU" za účasti předních odborníků na problematiku CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP především z ČR, Rakouska, Německa a skandinávských zemí pro účastníky z řad cílových skupin projektu, tzn. zaměstnavatelů na volném i chráněném trhu práce, OZP a pedagogů i studentů VŠ vč. sociálních partnerů.

Zodpovídá: OU
Zúčastní se: všichni ostatní partneři (CVIV, AZZP ČR, SPD ČR, SONS ČR, ČMJN) + zahraniční partner.