Identifikace nejlepších zahraničních praktických zkušeností s CSR a vytvoření partnerství s vybranými partnery ze zemí EU - Klíčová aktivita KA2

Výstupy této KA byly realizovány - ke stažení zde:
Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem
Průvodce problematikou CSR – oblast Řízení dodavatelského řetězce
Lidé & Zisk
Společenská odpovědnost firem

Zpracování příkladů dobré praxe v uplatňování CSR v zahraničí vč.popisu aktivit sociálního pilíře CSR ve vybraných zemích EU (především v německy mluvících zemích a ve skandinávských zemích) podle nabídky zahraničních partnerů projektu doplněné o vlastní analýzu internetových zdrojů o SP CSR v EU.

Organizace meetingu všech partnerů. Na něm výběr nejlepších příkladů pro další zpracování v rámci projektu.

Výstupy KA2:
a) Seznam příkladů dobré praxe v uplatňování CSR v zahraničí vč.popisu aktivit sociálního pilíře CSR ve vybraných zemích EU jako výsledek nabídky zahraničních partnerů projektu doplněný o analýzu internetových zdrojů o SP CSR v EU;

b) Organizace meetingu všech zahraničních i tuzemských partnerů;

c) Ustavení funkčního partnerství, vč. konkretizace úkolů jednotlivých partnerů;

d) Výběr příkladů dobré praxe pro další podrobné rozpracování v rámci projektu, tzn. autorsky zpracované příklady dobré praxe v uplatňování CSR v zahraničí ve firmách jak na volném,tak i na chráněném trhu práce vč. popisu aktivit sociálního pilíře CSR ve vybraných zemích EU, které budou následně rozpracovány v rámci KA7 pod názvem "Sociální pilíř CSR v praxi".

Zodpovídá: žadatel
Zúčastní se: všichni ostatní partneři (OU, AZZP ČR, SPD ČR, ČMJN, SONS ČR) + zahraniční partner.