O projektu

Cílem projektu je vytvořit manuál pro sociální pilíř CSR modifikovaný pro podmínky českého trhu práce, tento pilotně ověřit a následně navrhnout legislativní úpravu pro jeho implementaci vč. podmínek certifikace pro ocenění firem s příkladným přístupem v oblasti standardů diverzitní komunikace a sociálního pilíře CSR. K naplnění tohoto záměru žadatel spolu s partnery získá od evropských CSR´ Centre of Excellence (Německo, Rakousko, skandinávské země) relevantní zkušenosti pro vytvoření manuálu SP CSR,vytvoří školící program pro výuku SP CSR, vč. pilotního kurzu lektorů SP CSR, workshopy pro cílové skupiny projektu s cílem ověřovat produkty v praxi. Součástí řešení bude provázanost SP CSR i ostatních produktů na aktuální legislativu podporující zaměstnávání OZP.