Odkaz na internetovém portálu „Helpnet“

Prostřednictvím internetového portálu „Helpnet“ byl uveřejněn odkaz na Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce.

Blíže viz link: http://www.helpnet.cz/aktualne/manual-pro-zamestnavani-ozp-na-volnem-trh...