Odkaz na internetovém portálu „Práce OZP“

Prostřednictvím internetového portálu „Práce OZP“ byl uveřejněn odkaz na Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce“.

Blíže viz: http://www.praceozp.cz/informace/vseobecne-informace/analyzy