Tištěná verze Manuálu pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce a Standardy diverzitní komunikace na pracovišti předány do vybraných knihoven

Jako neperiodický výtisk byla zaslána tištěná verze Manuálu pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce a Standardy diverzitní komunikace na pracovišti na vybrané knihovny v ČR (Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna Brno, Vědecká knihovna v Olomouci, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě atd.).