Základní doporučení pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce

V Bulletinu 6/2014, který vydává Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

byl uveřejněn článek s názvem „Základní doporučení pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce“ (P. Löffelmann, T. Sokolovský, CVIV), s informací o výstupech projektu (Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce). Blíže viz: http://www.nfozp.cz/bulletin/2014-06/index.html